lunes, abril 10, 2006

Romeu Sabruguera ( ? -1313)

Romeu Sabruguera de Mallorca, prior dominic (mort al 1313), traduì els Salms al català y també se li adjudica la traducció de la "Biblia rimada" de Sevilla, pero aquests extrems no han estat confirmats. De ser així, la seva sería la primera traducció d´ una porció de la Bíblia a la llengua catalana.

(Texte traduït de www.proel.org/traductores/sabruguera.htm )